Aritmetic

Nume de brand, poziţionare în peisajul competitiv, platformă vizuală şi retorică: logo design, aplicaţii ale identităţii vizuale, slogan şi povestea brandului, mesaje-cheie, retorică pentru campaniile de promovare, manual de brand.